Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region RO: Rumänien für Revision und Wartung von Elektro-und elektronischen Ausrüstungen

Ausschreibung Los-ID 2454396

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Instandsetzung von Lokomotiven
„Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 şi achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 şi achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”


Referenznummer der Bekanntmachung: SNTFCMR 8/2023, avand cod unic de identificare A3-RO11054545-2023- poz 1 si A4-RO11054545-2023-poz 1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50223000 Instandsetzung von Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

SNTFC „CFR Calatori” S.A. intentioneaza sa atribuie un contract sectorial pentru prestarea de „Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 si achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”. Fondurile necesare pentru această procedură de achiziţie sectoriala sunt prevăzute în Programul anual de achiziţii modernizare material rulant, finantate prin PNRR, Componenta 4 Transport sustenabil I2 – material rulant feroviar si in Programul anual de achizitii servicii de reparatii si mentenanta material rulant modernizat PNRR avand sursa de finantare – fonduri de la bugetul de stat prin Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC ”CFR Călători” S.A. cu MTI prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). si aprobat prin H.G. nr. 1453/2022.Contractul intră în vigoare la data semnarii de catre părţi şi este valabil 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la semnarea acestuia, perioadă ce include efectuarea serviciilor de modernizare pentru toate cele 19 locomotive, având ca dată de referinţă data de 1 Iulie 2026 pentru execuţia şi livrarea ultimei locomotive din modernizare, în vederea încadrării în intervalul stabilit pentru derularea PNRR, urmată de o perioadă de 9 ani (108 luni) pentru asigurarea execuţiei serviciilor de mentenanţă pentru ultima locomotivă ce va fi livrată din modernizare. Durata contractului sectorial de prestari servicii va fi de 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la data semnării acestuia si se va încheia după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii sub urmatoarea conditie:CLAUZA SUSPENSIVA - Având în vedere că fondurile necesare derulării contractului sunt asigurate prin Contractul de finanțare încheiat de SNTFC ”C.F.R. Călători” – S.A., în calitate beneficiar, cu MTI în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul PNRR - Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractantă va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi alocate cu această destinație, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare va fi semnat.În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achiziției nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare nu va fi semnat, pe o perioadă de max 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atrib se va anula de drept în conf cu prev art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectoriala.Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că SNTFC „CFR Călători” S.A. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă SNTFC „CFR Călători” S.A. a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul procedurii acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Conf prev art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, in contract se va prevede o CLAUZA DE REVIZUIRE, privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanța cu încă 9 ani (mentenanța inițială 9 ani plus încă 9 ani suplimentar), conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 100 678 720.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

conform caietului de sarcini


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 şi achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”

Cantitatea contractului sectorial de prestare ce urmeaza a se achizitiona este astfel:

- Servicii de modernizare locomotive electrice 5100 kW în locomotive electrice cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 - 19 bucati;

- Servicii de mentenanța locomotive electrice modernizate cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 - 47.469.600 km

Nota: În stabilirea cantitatii serviciilor de mentenanţă a locomotivelor modernizate ce urmeaza a se achizitiona, exprimata in kilometri, s-au avut in vedere urmatoarele considerente:

- pentru fiecare locomotivă modernizată un parcurs mediu zilnic de 800 km/zi si o utilizare anuala de 347 zile/an, rezultand 277.600 km/an;

- număr locomotive modernizate la care se efectuează servicii de mentenanţă: 19 locomotive;

- durata efectuării mentenanţei la locomotivele modernizate: 9 ani pentru fiecare locomotivă,

Rezultând un parcurs total estimat pentru 19 locomotive modernizate în 9 ani de 47.469.600 km.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Intervalul de timp la care se efectuează reviziile planificate - ITRP / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termenul de imobilizare in modernizare - TI / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termenul de Garantie – “TG” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 144
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Avand in vedere prevederile art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, in contractul de achizitie sectoriala va fi prevazuta o CLAUZA DE REVIZUIRE, privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanța cu încă 9 ani (mentenanța inițială 9 ani plus încă 9 ani suplimentar), conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

Pentru activarea clauzei de revizuire este necesara identificarea si asigurarea sursei de finantare


II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Modernizarea a 55 locomotive electrice destinate remorcarii trenurilor de calatori conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevra in locomotive electrice cu acumulatori si modernizarea a 139 vagoane de calatori.


II.2.14)Zusätzliche Angaben

Având în vedere că fondurile necesare derulării contractului sunt asigurate prin Contractul de finanțare încheiat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”C.F.R. Călători” – S.A., în calitate beneficiar, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractantă va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi alocate cu această destinație, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare va fi semnat.

În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achiziției nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare nu va fi semnat, pe o perioadă de maxim 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectoriala.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că SNTFC „CFR Călători” S.A. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă SNTFC „CFR Călători” S.A. a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul procedurii acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formular 4 din Sectiunea Formulare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Traian PREOTEASA - DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – Marcel LITRA, Aida HANGANU - DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Mihail Victor Manole – DIRECTOR MATERIAL RULANT, Ionuț Sebastian CISMARU - DIRECTOR ACHIZITII, Adrian OBLU - Sef Serviciu Modernizari Tractiune, Marian MIHAI – Sef Serviciu Intretinere si Reparatii Tractiune, Vlad TREABA – inginer specialist Serviciul Caiete de sarcini material rulant, Adrian MATEI – inginer specialist Serviciul Modernizare Tractiune, Nina BOTEZATU – Sef Serviciu Achizitii Material Rulant, Dorina FOLOGEA – inginer specialist - Serviciul Achizitii Material Rulant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa in acest sens, DUAE de catre fiecare Ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant propus cu informatiile aferente situatiilor lor, respectiv, vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante a documentelor solicitate, valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire valabile la momentul prezentarii.

b) Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta, trebuie să facă dovada deținerii:

- Certificat CE de examinare de tip, pentru construcție locomotive electrice cu motoare asincrone, eliberat de ONFR sau alt Oganism Notificat echivalent în conformitate cu directiva 2008/57/EC din 17 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la momentul prezentarii.

sau

- Certificatul de conformitate pentru funcția de efectuare a întreținerii eliberat de ASFER sau altă autoritate echivalentă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.779/2019, pentru Servicii de reparații la locomotive electrice de nivel minim 4, aşa cum sunt definite prin procedura ERA 1172/003 la pct.2.2 litera (p) (echivalent RG, conform reglementărilor din România).

Ofertanții trebuie să prezinte o declarație scrisa, pe propria răspundere, prin care se angajează pentru menținerea valabilității documentelor precizate mai sus pe întreaga durată a derulării contractului.

Ofertanții trebuie să prezinte o declarație scrisa, pe propria răspundere, prin care se angajează pentru obținerea autorizației de tip a locomotivei modernizate, autorizația de introducere pe piață si avizul tehnic pentru acordarea unei noi durate de funcționare pana la livrarea locomotivelor modernizate.

Ofertanții trebuie să prezinte o declarație scrisa, pe propria răspundere, prin care se angajează pentru respectarea termenului de imobilizare pentru modernizare, respectiv livrare a locomotivelor modernizate.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa in acest sens, DUAE de catre fiecare Ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant propus cu informatiile aferente situatiilor lor, respectiv, vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, valabile la momentul prezentarii.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta, pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale referitoare la prestarea serviciilor de modernizare ale locomotivelor care fac obiectul procedurii de achiziţie, în conformitate cu art.5 alin.1 din „Instrucţiunea ANAP nr.2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art.178 şi art.179 lit.a) şi b) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.191 şi art.192 lit.a) şi b) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale”, ofertanţii vor prezenta o listă cu principalele prestări de servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexităţii şi/sau scopului, efectuate in ultimii 6 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităti contractante sau clienţi privaţi. Pentru a nu restrange numarul de ofertanti, ţinând cont de prevederile Instrucţiunii ANAP nr.2/2017, art. 9 alin (1) si alin (4), ofertantii vor prezenta o lista cu principalele prestari de servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexităţii şi/sau scopului in ultimii 6 ani motivat de: - faptul că în conformitate cu Normativul Feroviar 67-006:2011 „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate”, aprobat prin OMTI 315/2011, cu modificările si completările ulterioare, intervalul de efectuare a serviciilor de reparatii tip RG la locomotivele electrice este de 10 ani; - situaţia pandemică mondială care a afectat implicit şi activitatea de reparaţii de material rulant din ultimii 3 ani. În conformitate cu art.5 alin.2 din Instrucţiunea ANAP nr.2/2017, sintagma servicii similare se referă la experienţa în activităţi care să cuprindă, efectuarea de servicii de reparaţii la locomotive electrice de minim nivel 4, aşa cum sunt definite prin procedura ERA 1172/003 la pct.2.2 litera (p), prestate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.779/2019. Documentele justificative pot fi: Cerinţa se va considera îndeplinită prin prezentarea de documente justificative din care să reiasă că serviciile de reparaţii au fost prestate (procese verbale de recepţie sau, declaraţii de conformitate, documente constatatoare la contracte finalizate, alte documente care atestă recepţionarea şi repunerea în exploatare a locomotivelor reparate). În conformitate cu art.5 alin.2 din Instrucţiunea ANAP nr.2/2017, sintagma servicii superioare se referă la construcţia/fabricarea de locomotive electrice care sunt dotate cu motoare electrice de tracţiune asincrone şi automat programabil. Documentele justificative pot fi: Cerinţa se va considera îndeplinită prin prezentarea de documente justificative din care să reiasă construcţia/fabricarea de locomotive electrice (procese verbale de recepţie, declaraţii de conformitate, alte documente care atestă recepţionarea şi punerea în exploatare a locomotivelor construite/fabricate) şi că aceste locomotive sunt certificate de un Organism Notificat.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii. In acest sens, ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 sau echivalent. Acestea se vor raporta la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standard europene relevante certificate de organisme acreditate. In cazul in care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii, cerinta exprimata se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, certificate echivalente cu cele prevazute mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat. În cazul unei asocieri, condiţia trebuie îndeplinită de fiecare asociat în parte, corespunzător specificului activităţii desfăşurate în cadrul contractului.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, Se va completa in acest sens, DUAE de catre fiecare Ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant propus cu informatiile aferente situatiilor lor, respectiv, vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pentru indeplinirea cerintei privind implementarea sistemului de management al calitatii, Ofertantii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.Documentele justificative pot fi: un certificat emis de un organism acreditat de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 sau echivalent).


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Conf. Lege 99/2016 art.164, alin. (2), in valoare de 201.357 EURO sau echival EURO/orice valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere, valab pe perioada de valab a ofertei de 6 luni de la term. limita de depunere si va fi constituita conf.164 alin.4 din Legea 99/2016,prin: → virament bancar, plata se va face in LEI in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau → printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel : - scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; -asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul ASF, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către ASF; GP trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii GP in forma, valoarea si pentru perioada solicitata vor fi respinse. EC are dreptul de a retine garantia, ofer pierzând astfel suma constituita conf art.43 din HG 394/2016. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 164^1 din Legea 99/2016

Garanţia de bună execuţie se va constitui in cuantum de 5% din pretul serviciilor de modernizare pentru cele 19 locomotive si 5% din pretul serv de mentenanta, calculate conf prev din caietul de sarcini, pentru fiecare locom livrată din moderniz. Garantia de buna executie se contituie conf art. 164, alin.(3), din Legea 99/2016. Garantia de buna executie este irevocabilă si necondiţionată si se constituie conform art.164 alin. 4 din Legea nr. 99/2016, devenind anexa la contract. Restituirea garantiei de buna executie se realizeaza potrivit art. 164^1 din Legea 99/2016.


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in calitate de ofertant ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/07/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/07/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAPAbschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada de valabilitate a ofertelor precum si a garantiei de participare este de 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Ref: CRITERIU DE ATRIBUIRE

Factorul de evaluare "Pretul ofertei" la componenta financiara este format din: Preţul serviciului de modernizare – PE avand ca pondere 50% din totalul criteriilor de atribuire şi reprezintă cea mai mare importanţă economică în evaluarea ofertei, coresp ponderii serviciilor de modernizare din totalul serv care fac obiectul achiziţiei şi are drept scop asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, fiind in aceeași măsură un factor de reglare competitivă prin raportul calitate-preț si Preţul cu mentenanţa – PM avand ca pondere 20% din totalul criteriilor de atrib şi reprezintă o importanţă economică în eval ofertei, corespunzător ponderii serv de mentenanţă din totalul serv care fac obiectul achiziţiei, asfel încât să se asigure o utilizare eficienta a fondurilor, fiind tot un factor de reglare competitivă prin raportul calitate-preț. Descrierea factorilor de evaluare din componenta financiara precum si algoritmul de calcul se regaseste in Anexa A la Documentatia de atribuire - Metodologia de acordare a punctajului pentru factorii de evaluare.

Ref: GARANTIA DE BUNA EXECUTIE:

Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie, a serv care fac obiectul contractului, în cuantum 5% din pretul serviciilor de modern pentru cele 19 locomot, fără TVA, adica echiv în lei, la cursul BNR de la data emiterii, a ... EURO, în 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de ambele parti. De asemenea Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie, a servi care fac obiectul contractului, în cuantum 5% din pretul serviciilor de mentenanta, calculate conform prevederilor din caietul de sarcini, pentru fiecare locom livrată din modernizare din cele 19 locomotive, fără TVA, adica echivalentul în lei, la cursul BNR de la data emiterii, a … EURO. Dovada consti GBE pentru serv de mentenanţă se va ataşa la factura de moderni aferentă fiecărei locom. Valoarea totală a GBE pentru efect serv de mentenanţă la cele 19 locomotive modernizate este echival în lei, la cursul BNR de la data emiterii, a … EURO, fără TVA. GBE se constituie in confor cu pre art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contr sectorial. In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplim val acestuia, prest are obligatia de a completa GBE in corelatie cu noua valoare a contractului. In cuantumul de mai sus, GBE se consti prin virament bancar sau prin instrum de garantare emise în condiţiile legii, care devine anexa la contract, astfel:a) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;b) asigurări de garanţii emise:- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisa in Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisă in registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.Termenul de valab al GBE trebuie sa fie mai mare cu minim 14 zile fata de termenul de valabi a contractului. In sit in care GBE se const prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, prest are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia Entităţii contr. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fără TVA.

Ref: GARANTIE DE PARTICIPARE

Avand in vedere dispoz art.138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarifi, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de dep a of, privind event neconcor ref. la îndepli cond de formă a garantiei de particip, precum şi la cuantumul sau valab acesteia, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicit. Conf. art. 42 (7) din HG 394/2016, dov GBE trebuie sa prez cel mai târziu la data si oora-limita de dep a ofertelor. EC are obligatia de a retine gar de particip ofertantul pierzând astfel suma constit, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmat sit: - îşi retrage oferta în peri de valab a acesteia; -oferta sa fiind stab câştig, nu constituie GBE; - oferta sa fiind stabilită câştigă, nu deschide un cont la disp EC, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca GBE să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; - oferta sa fiind stab câştigătoare, refuză să semneze contr sect în perioada de valabbilitate.

Ref: plata AVANS:

In termen de max 10 zile de la constituirea GBE, aferenta valorii serv de modernizare, Prest va emite o factura de avans reprezentand 30% din valoarea serv de moderniz pentru cele 19 locomotive care fac obiectul contrac, sub condiţia prez în prelalbil de către Prestator a unei Garanţii pentru returna avansului emisă în cond legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul României. Scadenta facturii de avans este de 60 de zile de la data primirii facturii la sediul EC sau de la data primirii facturii pe email-ul respons de contract, in cazul primirii facturii in format electronic. Plata în avans va fi rambur prin deduceri procent de 30% din facturile ulterioare emise pentru serv de moder.În sit în care Prestatorul nu-şi execută integral oblig asumate prin contract pt serv de modern,este obligat sa returneze avansul propor cu oblig ramase de indeplinit.

alte Note: a) EC are dreptul de a sol ofert, in circumstante exceptionale, inainte de exp per de valabi a ofertei, prelung acestei perioade. b) Ofertantul are oblig de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelung peri de valab a ofertei. c) Ofertantul care nu este de acord cu prelung perioad de valab a ofertei se consid ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de particip. Toate certific si doc. emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul proc. de atribuire derulate prin mijloace electronice iar rasp la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Document si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solici adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conf preved art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va trans solicit de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operat economici vor trans raspun la clarificari si eventualele doc. solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. Avand in vedere dispoz art.138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de dep a of, privind eventualele neconcordanţe ref. la îndeplinirea condiţiilor de formă a garantiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răsp la solicitare.

Dupa finalizarea verificarilor doc de calific si a prop tehnice depuse de ofertanti, EC selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admis, precum si pe cele care au fost declarate inaccep sau neconforme. Doc justific care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solici EC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. Modif.Contractului sectorial poate fi facuta numai în scris în conf. cu prev. Cap.VI, Secţiunea a II-a – Modificarea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind Achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările şi Instrucţiunea ANAP Nr.1/2021.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment Avizare si Asistenta juridica al Directiei Achizitii -SNTFC CFR Calatori SA
Postanschrift: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2023

24/05/2023 S99

I.
II.
III.
IV.
VI.

România-București: Servicii de recondiţionare a locomotivelor

2023/S 099-308274

Anunț de participare – utilități

Servicii
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: B.dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Botezatu Nina
E-mail: nina.botezatu@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 0725503815
Fax: +40 0213151110
Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166260
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 şi achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”


Număr de referinţă: SNTFCMR 8/2023, avand cod unic de identificare A3-RO11054545-2023- poz 1 si A4-RO11054545-2023-poz 1
II.1.2)Cod CPV principal
50223000 Servicii de recondiţionare a locomotivelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

SNTFC „CFR Calatori” S.A. intentioneaza sa atribuie un contract sectorial pentru prestarea de „Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 si achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”. Fondurile necesare pentru această procedură de achiziţie sectoriala sunt prevăzute în Programul anual de achiziţii modernizare material rulant, finantate prin PNRR, Componenta 4 Transport sustenabil I2 – material rulant feroviar si in Programul anual de achizitii servicii de reparatii si mentenanta material rulant modernizat PNRR avand sursa de finantare – fonduri de la bugetul de stat prin Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC ”CFR Călători” S.A. cu MTI prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). si aprobat prin H.G. nr. 1453/2022.Contractul intră în vigoare la data semnarii de catre părţi şi este valabil 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la semnarea acestuia, perioadă ce include efectuarea serviciilor de modernizare pentru toate cele 19 locomotive, având ca dată de referinţă data de 1 Iulie 2026 pentru execuţia şi livrarea ultimei locomotive din modernizare, în vederea încadrării în intervalul stabilit pentru derularea PNRR, urmată de o perioadă de 9 ani (108 luni) pentru asigurarea execuţiei serviciilor de mentenanţă pentru ultima locomotivă ce va fi livrată din modernizare. Durata contractului sectorial de prestari servicii va fi de 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la data semnării acestuia si se va încheia după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii sub urmatoarea conditie:CLAUZA SUSPENSIVA - Având în vedere că fondurile necesare derulării contractului sunt asigurate prin Contractul de finanțare încheiat de SNTFC ”C.F.R. Călători” – S.A., în calitate beneficiar, cu MTI în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul PNRR - Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractantă va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi alocate cu această destinație, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare va fi semnat.În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achiziției nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare nu va fi semnat, pe o perioadă de max 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atrib se va anula de drept în conf cu prev art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectoriala.Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că SNTFC „CFR Călători” S.A. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă SNTFC „CFR Călători” S.A. a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul procedurii acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Conf prev art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, in contract se va prevede o CLAUZA DE REVIZUIRE, privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanța cu încă 9 ani (mentenanța inițială 9 ani plus încă 9 ani suplimentar), conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.


II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 100 678 720.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50222000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

conform caietului de sarcini


II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi sistem ETCS nivel 2 şi achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”

Cantitatea contractului sectorial de prestare ce urmeaza a se achizitiona este astfel:

- Servicii de modernizare locomotive electrice 5100 kW în locomotive electrice cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 - 19 bucati;

- Servicii de mentenanța locomotive electrice modernizate cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 - 47.469.600 km

Nota: În stabilirea cantitatii serviciilor de mentenanţă a locomotivelor modernizate ce urmeaza a se achizitiona, exprimata in kilometri, s-au avut in vedere urmatoarele considerente:

- pentru fiecare locomotivă modernizată un parcurs mediu zilnic de 800 km/zi si o utilizare anuala de 347 zile/an, rezultand 277.600 km/an;

- număr locomotive modernizate la care se efectuează servicii de mentenanţă: 19 locomotive;

- durata efectuării mentenanţei la locomotivele modernizate: 9 ani pentru fiecare locomotivă,

Rezultând un parcurs total estimat pentru 19 locomotive modernizate în 9 ani de 47.469.600 km.


II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Intervalul de timp la care se efectuează reviziile planificate - ITRP / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de imobilizare in modernizare - TI / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de Garantie – “TG” / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 144
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Avand in vedere prevederile art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, in contractul de achizitie sectoriala va fi prevazuta o CLAUZA DE REVIZUIRE, privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanța cu încă 9 ani (mentenanța inițială 9 ani plus încă 9 ani suplimentar), conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

Pentru activarea clauzei de revizuire este necesara identificarea si asigurarea sursei de finantare


II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Modernizarea a 55 locomotive electrice destinate remorcarii trenurilor de calatori conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevra in locomotive electrice cu acumulatori si modernizarea a 139 vagoane de calatori.


II.2.14)Informații suplimentare

Având în vedere că fondurile necesare derulării contractului sunt asigurate prin Contractul de finanțare încheiat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”C.F.R. Călători” – S.A., în calitate beneficiar, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractantă va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi alocate cu această destinație, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare va fi semnat.

În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achiziției nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare nu va fi semnat, pe o perioadă de maxim 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectoriala.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că SNTFC „CFR Călători” S.A. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă SNTFC „CFR Călători” S.A. a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul procedurii acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formular 4 din Sectiunea Formulare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Traian PREOTEASA - DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – Marcel LITRA, Aida HANGANU - DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Mihail Victor Manole – DIRECTOR MATERIAL RULANT, Ionuț Sebastian CISMARU - DIRECTOR ACHIZITII, Adrian OBLU - Sef Serviciu Modernizari Tractiune, Marian MIHAI – Sef Serviciu Intretinere si Reparatii Tractiune, Vlad TREABA – inginer specialist Serviciul Caiete de sarcini material rulant, Adrian MATEI – inginer specialist Serviciul Modernizare Tractiune, Nina BOTEZATU – Sef Serviciu Achizitii Material Rulant, Dorina FOLOGEA – inginer specialist - Serviciul Achizitii Material Rulant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa in acest sens, DUAE de catre fiecare Ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant propus cu informatiile aferente situatiilor lor, respectiv, vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante a documentelor solicitate, valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire valabile la momentul prezentarii.

b) Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta, trebuie să facă dovada deținerii:

- Certificat CE de examinare de tip, pentru construcție locomotive electrice cu motoare asincrone, eliberat de ONFR sau alt Oganism Notificat echivalent în conformitate cu directiva 2008/57/EC din 17 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la momentul prezentarii.

sau

- Certificatul de conformitate pentru funcția de efectuare a întreținerii eliberat de ASFER sau altă autoritate echivalentă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.779/2019, pentru Servicii de reparații la locomotive electrice de nivel minim 4, aşa cum sunt definite prin procedura ERA 1172/003 la pct.2.2 litera (p) (echivalent RG, conform reglementărilor din România).

Ofertanții trebuie să prezinte o declarație scrisa, pe propria răspundere, prin care se angajează pentru menținerea valabilității documentelor precizate mai sus pe întreaga durată a derulării contractului.

Ofertanții trebuie să prezinte o declarație scrisa, pe propria răspundere, prin care se angajează pentru obținerea autorizației de tip a locomotivei modernizate, autorizația de introducere pe piață si avizul tehnic pentru acordarea unei noi durate de funcționare pana la livrarea locomotivelor modernizate.

Ofertanții trebuie să prezinte o declarație scrisa, pe propria răspundere, prin care se angajează pentru respectarea termenului de imobilizare pentru modernizare, respectiv livrare a locomotivelor modernizate.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa in acest sens, DUAE de catre fiecare Ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant propus cu informatiile aferente situatiilor lor, respectiv, vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, valabile la momentul prezentarii.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.


III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta, pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale referitoare la prestarea serviciilor de modernizare ale locomotivelor care fac obiectul procedurii de achiziţie, în conformitate cu art.5 alin.1 din „Instrucţiunea ANAP nr.2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art.178 şi art.179 lit.a) şi b) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.191 şi art.192 lit.a) şi b) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale”, ofertanţii vor prezenta o listă cu principalele prestări de servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexităţii şi/sau scopului, efectuate in ultimii 6 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităti contractante sau clienţi privaţi. Pentru a nu restrange numarul de ofertanti, ţinând cont de prevederile Instrucţiunii ANAP nr.2/2017, art. 9 alin (1) si alin (4), ofertantii vor prezenta o lista cu principalele prestari de servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexităţii şi/sau scopului in ultimii 6 ani motivat de: - faptul că în conformitate cu Normativul Feroviar 67-006:2011 „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate”, aprobat prin OMTI 315/2011, cu modificările si completările ulterioare, intervalul de efectuare a serviciilor de reparatii tip RG la locomotivele electrice este de 10 ani; - situaţia pandemică mondială care a afectat implicit şi activitatea de reparaţii de material rulant din ultimii 3 ani. În conformitate cu art.5 alin.2 din Instrucţiunea ANAP nr.2/2017, sintagma servicii similare se referă la experienţa în activităţi care să cuprindă, efectuarea de servicii de reparaţii la locomotive electrice de minim nivel 4, aşa cum sunt definite prin procedura ERA 1172/003 la pct.2.2 litera (p), prestate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.779/2019. Documentele justificative pot fi: Cerinţa se va considera îndeplinită prin prezentarea de documente justificative din care să reiasă că serviciile de reparaţii au fost prestate (procese verbale de recepţie sau, declaraţii de conformitate, documente constatatoare la contracte finalizate, alte documente care atestă recepţionarea şi repunerea în exploatare a locomotivelor reparate). În conformitate cu art.5 alin.2 din Instrucţiunea ANAP nr.2/2017, sintagma servicii superioare se referă la construcţia/fabricarea de locomotive electrice care sunt dotate cu motoare electrice de tracţiune asincrone şi automat programabil. Documentele justificative pot fi: Cerinţa se va considera îndeplinită prin prezentarea de documente justificative din care să reiasă construcţia/fabricarea de locomotive electrice (procese verbale de recepţie, declaraţii de conformitate, alte documente care atestă recepţionarea şi punerea în exploatare a locomotivelor construite/fabricate) şi că aceste locomotive sunt certificate de un Organism Notificat.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii. In acest sens, ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 sau echivalent. Acestea se vor raporta la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standard europene relevante certificate de organisme acreditate. In cazul in care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii, cerinta exprimata se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, certificate echivalente cu cele prevazute mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat. În cazul unei asocieri, condiţia trebuie îndeplinită de fiecare asociat în parte, corespunzător specificului activităţii desfăşurate în cadrul contractului.


Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, Se va completa in acest sens, DUAE de catre fiecare Ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant propus cu informatiile aferente situatiilor lor, respectiv, vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinir
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
RO: Rumänien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, Revision und Wartung von Elektro-und elektronischen Ausrüstungen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!