Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltungsfahrzeuge/Nebenfahrzeuge

Ausschreibung Los-ID 1712572

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen und Güterwagen
Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen und Güterwagen
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Maszyn Torowych w Krakowie w 2020 r.
Referenznummer der Bekanntmachung: IMCZ-271-98/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34621000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Maszyn Torowych w Krakowie w 2020 r. z podziałem na 13 Zadań.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych: czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: - 2 sztuki lokomotyw spalinowych typu SM03 i 409Da
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych z Sekcji IMM Idzikowice i IMZ2 Kędzierzyn Koźle:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 2 sztuki lokomotyw spalinowych typu SM03 i 409Da
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 12 pojazdów kolejowych - 12 sztuk transporterów materiałów sypkich typu MFS 100P
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 12 pojazdów kolejowych z Sekcji IMP Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 12 sztuk transporterów materiałów sypkich typu MFS100P
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 6 pojazdów kolejowych: P4: - 2 szt wagonów typu 401Ka; P5:2 szt. wagonów typu 401Ka, 1 szt. wagonu 412Z i 1 sztuka wagonu 412Za
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 3 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 6 pojazdów kolejowych z Sekcji IMP Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4:

— 2 sztuki wagonów typu 401Ka;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 2 sztuki wagonów typu 401Ka, 1 sztuka wagonu 412Z i 1 sztuka wagonu 412Za
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 pojazdu kolejowego: czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: - 1 sztuka wagonu typu Görlitz
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 4 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 pojazdu kolejowego z Sekcji IMP Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 1 sztuka wagonu typu Görlitz
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 5 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 5 pojazdów kolejowych - 4 sztuki wagonów typu 304Ca i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 5 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 5 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR2 Skarżysko-Kamienna i Sekcji IMZ3 Bydgoszcz:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 4 sztuki wagonów typu 304Ca i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 6 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 3 pojazdów kolejowych P4: 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A; P5 - 2 sztuki wózków motorowych typu WM-15A
Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 6 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 3 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR1 Warszawa i IMR5 Laskowice Pomorskie:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4:

— 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 2 sztuki wózków motorowych typu WM-15A
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 7 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych: 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A.05 i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 7 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ2 i IMR4 Kędzierzyn-Koźle:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A.05 i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 8 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 23 pojazdów kolejowych: P4: 2 sztuki wagonów typu 412Z, 20 sztuk wagonów typu 412Za; P5-1 sztuka wagonu typu 304Ca
Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 8 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 23 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ2 Kędzierzyn Koźle:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4: - 2 sztuki wagonów typu 412Z, 20 sztuk wagonów typu 412Za;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: -1 sztuka wagonu typu 304Ca.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 9 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 8 pojazdów kolejowych 1 szt. wagonów typu 11W, 1 szt. wagonów typu 14K, 1 szt. wagonów typu 208K, 1 szt. wagonów typu 401Ka, WMB-10; PWM-10; PWM-15
Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 9 - Naprawa poziomu utrzymania P5 8 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR5 Laskowice Pomorskie:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 1 sztuka wagonów typu 11W, 1 sztuka wagonów typu 14K, 1 sztuka wagonów typu 208K, 1 sztuka wagonów typu 401Ka, 1 sztuka typu wózka motorowego typu WMB-10, 1 sztuka przyczep wózka motorowego typu PWM-10 i 2 sztuki przyczep wózka motorowego PWM-15.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 10 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 26 pojazdów kolejowych; P4 - 7 szt. wagonów typu 401Ze, i 18 sztuk wagonów typu 412Za; P5: 1 sztuka wagonu typu 412Z
Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 10 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5- 26 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ3 Bydgoszcz:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4:

— 7 sztuk wagonów typu 401Ze, i 18 sztuk wagonów typu 412Za;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: 1 sztuka wagonu typu 412Z
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 11 - Naprawa poziomu utrzymania P4 - 5 pojazdów kolejowych, P4: 3 sztuki wagonów typu 401Ze, 1 sztuka wagonu typu 401Ka i 1 sztuka wagonu 412Za
Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 11 - Naprawa poziomu utrzymania P4 - 5 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN i IMK Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4: 3 sztuki wagonów typu 401Ze, 1 sztuka wagonu typu 401Ka i 1 sztuka wagonu typu 412Za
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 12 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pociągu do wymiany podtorza AHM 800R z Sekcji IMP Kraków
Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 12 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pociągu do wymiany podtorza AHM800R z Sekcji IMP Kraków
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 13 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pojazdu kolejowego z Sekcji IMZ2 Kędzierzyn-Koźle, żuraw kolejowy typu EDK80/3
Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 13 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pojazdu kolejowego z Sekcji IMZ2 Kędzierzyn-Koźle, żuraw kolejowy typu EDK80/3
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto przeliczeniowa / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 – 6 200,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 15 600,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 4 600,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 1 500,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 7 000,00 PLN,

— zadanie nr 6 – 9 400,00 PLN,

— zadanie nr 7 – 4 800,00 PLN,

— zadanie nr 8 – 14 700,00 PLN,

— zadanie nr 9 – 7 300,00 PLN,

— zadanie nr 10 – 15 200,00 PLN,

— zadanie nr 11 – 2 900,00 PLN,

— zadanie nr 12 – 36 000,00 PLN,

— zadanie nr 13 – 3 200,00 PLN.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielanie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w umowie danego zadania.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/11/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/11/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków, POLSKA, pokój 143.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izby Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587777
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izby Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019

09/10/2019 S195 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Kraków: Kolejowe pojazdy konserwacyjne lub usługowe i kolejowe wagony towarowe

2019/S 195-474937

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Maszyn Torowych
ul. Spławy 2a
Kraków
31-987
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Konstanty, Magdalena Pocica-Pęcak
Tel.: +48 123934388
E-mail: jolanta.konstanty@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Maszyn Torowych w Krakowie w 2020 r.
Numer referencyjny: IMCZ-271-98/19
II.1.2)Główny kod CPV
34621000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Maszyn Torowych w Krakowie w 2020 r. z podziałem na 13 Zadań.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych: czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: - 2 sztuki lokomotyw spalinowych typu SM03 i 409Da
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych z Sekcji IMM Idzikowice i IMZ2 Kędzierzyn Koźle:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 2 sztuki lokomotyw spalinowych typu SM03 i 409Da
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 12 pojazdów kolejowych - 12 sztuk transporterów materiałów sypkich typu MFS 100P
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 12 pojazdów kolejowych z Sekcji IMP Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 12 sztuk transporterów materiałów sypkich typu MFS100P
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 6 pojazdów kolejowych: P4: - 2 szt wagonów typu 401Ka; P5:2 szt. wagonów typu 401Ka, 1 szt. wagonu 412Z i 1 sztuka wagonu 412Za
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 6 pojazdów kolejowych z Sekcji IMP Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4:

— 2 sztuki wagonów typu 401Ka;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 2 sztuki wagonów typu 401Ka, 1 sztuka wagonu 412Z i 1 sztuka wagonu 412Za
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 pojazdu kolejowego: czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: - 1 sztuka wagonu typu Görlitz
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 pojazdu kolejowego z Sekcji IMP Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 1 sztuka wagonu typu Görlitz
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 5 pojazdów kolejowych - 4 sztuki wagonów typu 304Ca i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 5 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR2 Skarżysko-Kamienna i Sekcji IMZ3 Bydgoszcz:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 4 sztuki wagonów typu 304Ca i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 3 pojazdów kolejowych P4: 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A; P5 - 2 sztuki wózków motorowych typu WM-15A
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 3 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR1 Warszawa i IMR5 Laskowice Pomorskie:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4:

— 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 2 sztuki wózków motorowych typu WM-15A
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych: 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A.05 i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 7 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 2 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ2 i IMR4 Kędzierzyn-Koźle:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 1 sztuka wózka motorowego typu WM-15A.05 i 1 sztuka przyczepy wózka motorowego typu PWM-15
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 23 pojazdów kolejowych: P4: 2 sztuki wagonów typu 412Z, 20 sztuk wagonów typu 412Za; P5-1 sztuka wagonu typu 304Ca
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 8 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 23 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ2 Kędzierzyn Koźle:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4: - 2 sztuki wagonów typu 412Z, 20 sztuk wagonów typu 412Za;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: -1 sztuka wagonu typu 304Ca.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 9 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 8 pojazdów kolejowych 1 szt. wagonów typu 11W, 1 szt. wagonów typu 14K, 1 szt. wagonów typu 208K, 1 szt. wagonów typu 401Ka, WMB-10; PWM-10; PWM-15
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 9 - Naprawa poziomu utrzymania P5 8 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR5 Laskowice Pomorskie:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5:

— 1 sztuka wagonów typu 11W, 1 sztuka wagonów typu 14K, 1 sztuka wagonów typu 208K, 1 sztuka wagonów typu 401Ka, 1 sztuka typu wózka motorowego typu WMB-10, 1 sztuka przyczep wózka motorowego typu PWM-10 i 2 sztuki przyczep wózka motorowego PWM-15.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 10 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5 - 26 pojazdów kolejowych; P4 - 7 szt. wagonów typu 401Ze, i 18 sztuk wagonów typu 412Za; P5: 1 sztuka wagonu typu 412Z
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 10 - Naprawa poziomu utrzymania P4 i P5- 26 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ3 Bydgoszcz:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4:

— 7 sztuk wagonów typu 401Ze, i 18 sztuk wagonów typu 412Za;

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P5: 1 sztuka wagonu typu 412Z
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 11 - Naprawa poziomu utrzymania P4 - 5 pojazdów kolejowych, P4: 3 sztuki wagonów typu 401Ze, 1 sztuka wagonu typu 401Ka i 1 sztuka wagonu 412Za
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 11 - Naprawa poziomu utrzymania P4 - 5 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN i IMK Kraków:

czynność utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4: 3 sztuki wagonów typu 401Ze, 1 sztuka wagonu typu 401Ka i 1 sztuka wagonu typu 412Za
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 12 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pociągu do wymiany podtorza AHM 800R z Sekcji IMP Kraków
Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 12 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pociągu do wymiany podtorza AHM800R z Sekcji IMP Kraków
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 13 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pojazdu kolejowego z Sekcji IMZ2 Kędzierzyn-Koźle, żuraw kolejowy typu EDK80/3
Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34621000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 13 - Naprawa poziomu utrzymania P5 - 1 sztuka pojazdu kolejowego z Sekcji IMZ2 Kędzierzyn-Koźle, żuraw kolejowy typu EDK80/3
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto przeliczeniowa / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czynności części losowej będą realizowane w ramach „Prawa opcji” zgodnie z zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego zawartym w tabeli znajdującej się w opisie szczegółowym dla poszczególnych zadań

„Prawa opcji” obejmuje naprawę lub wymianę elementów niespełniających wymagań dokumentacji systemu utrzymania lub innych przepisów i nie ujętych w części podstawowej oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 – 6 200,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 15 600,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 4 600,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 1 500,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 7 000,00 PLN,

— zadanie nr 6 – 9 400,00 PLN,

— zadanie nr 7 – 4 800,00 PLN,

— zadanie nr 8 – 14 700,00 PLN,

— zadanie nr 9 – 7 300,00 PLN,

— zadanie nr 10 – 15 200,00 PLN,

— zadanie nr 11 – 2 900,00 PLN,

— zadanie nr 12 – 36 000,00 PLN,

— zadanie nr 13 – 3 200,00 PLN.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielanie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w umowie danego zadania.
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków, POLSKA, pokój 143.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izby Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izby Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Güterwagen, Spezialfahrzeuge, Instandhaltungsfahrzeuge/Nebenfahrzeuge