Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region LV: Lettland für Schwellen - Beton

Ausschreibung Los-ID 1577198

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schwellen
Schwellen
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dzelzsbetona gul¨ņu un slie¸u stiprinājumu piegāde
Referenznummer der Bekanntmachung: LDz 2019/5
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34947100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dzelzsbetona gul¨ņu un slie¸u stiprinājumu piegāde.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 780 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34947100
34946000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: LV005
Hauptort der Ausführung:

Daugavpils.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dzelzsbetona gul¨ņu un slie¸u stiprinājumu piegāde.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 780 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un nolikumu.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem piedāvājuma nodro¨inājuma summa ir noteikta – 15 000 (EUR bez PVN) apmērā. Saistību izpildes nodro¨inājums: pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, jāiesniedz saistību izpildes nodro¨inājums 5 % (piecu procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas (bez PVN).
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/03/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Lettisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/03/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16057

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Lettland
Telefon: +371 67326719
E-Mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internet-Adresse: http://www.iub.gov.lv
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta tre¨o daļu.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Lettland
Telefon: +371 67326719
E-Mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internet-Adresse: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019

11/02/2019 S29 - - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra

I.
II.
III.
IV.
VI.

Latvija-Rīga: Gul¨ņi

2019/S 029-065661

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Piegādes
Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs
I.1)Nosaukums un adreses
VAS "Latvijas dzelzceļ¨"
40003032065
Gogoļa iela 3
Rīga
LV-1547
Latvija
Kontaktpersona: Santa Balode
Tālrunis: +371 67234936
E-pasts: santa.balode@ldz.lv
Fakss: +371 67234250
NUTS kods: LV00

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.ldz.lv/

Pircēja profila adrese: https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tie¨a, neierobe¸ota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16057
Papildu informāciju var saņemt iepriek¨ minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16057
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriek¨ minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priek¨mets
II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Dzelzsbetona gul¨ņu un slie¸u stiprinājumu piegāde
Atsauces numurs: LDz 2019/5
II.1.2)Galvenās CPV kods
34947100
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Dzelzsbetona gul¨ņu un slie¸u stiprinājumu piegāde.
II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 780 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34947100
34946000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV005
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Daugavpils.
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dzelzsbetona gul¨ņu un slie¸u stiprinājumu piegāde.
II.2.5)Līguma slēg¨anas tiesību pie¨ķir¨anas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 780 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 90
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija
III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veik¨anai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un nolikumu.
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem piedāvājuma nodro¨inājuma summa ir noteikta – 15 000 (EUR bez PVN) apmērā. Saistību izpildes nodro¨inājums: pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, jāiesniedz saistību izpildes nodro¨inājums 5 % (piecu procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas (bez PVN).
III.1.7)Galvenie finansē¨anas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts pie¨ķirt līguma slēg¨anas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra
IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazinā¨anu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriek¨ēja publikācija par ¨o pa¨u procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņem¨anas termiņ¨
Datums: 11/03/2019
Vietējais laiks: 09:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesnieg¨anas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latvie¨u valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēne¨os: 6 (no piedāvājumu saņem¨anai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēr¨anas nosacījumi
Datums: 11/03/2019
Vietējais laiks: 09:30
Vieta:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16057

VI iedaļa: Papildinformācija
VI.1)Informācija par periodiskumu
¦is ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatī¨anas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatī¨anu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatī¨anas procedūrām
VI.4.3)Pārskatī¨anas procedūra
Precīza informācija par pārskatī¨anas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta tre¨o daļu.
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatī¨anas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)¦ā paziņojuma nosūtī¨anas datums:
06/02/2019
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
LV: Lettland
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen, SCHWELLEN, Schwellen - Beton