Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Vergebene Aufträge für Versicherungs-und Finanzdienstleistungen

Jetzt Auftragsvergabe-Newsletter für Versicherungs-und Finanzdienstleistungen erhalten ...

 

per Email

email
per RSS-Feed

RSS
Auftragsvergabe Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2023 2024
Los: Poistenie v¨eobecnej zodpovednosti za ¨kodu poisteného poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2023 2024
Ort: 83272 Slowakei
Tag der Zuschlagsentscheidung: 30.11.2022
Auftragsvolumen:     1 906 000.00 EUR

Projektbeschreibung: II.1.4) Kurze Beschreibung: Ne¸ivotné poistenie ur?ené zákonom pre prevádzkovate?ov osobnej ¸elezni?nej dopravy vo vz?ahu k relevantným odvetviam poistenia zodpovednosti za ¨kodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných slu¸ieb v osobnej doprave na ¸elezni?nej dráhe vo vnútro¨tátnej a medzinárodnej preprave ako aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu ¨kodu a poistenie kybernetických rizík (vrátane osobných ...

Auftragsvergabe anzeigen
Ausschreibung